Odvolacia komisia
Členovia
Milan Došek
Milan Kútny
Tajomníci