Odvolacia komisia
Členovia
Milan Došek
Milan Kútny
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-OK-2018/2019-0001Rozhodnutie Odvolacej komisie