Odvolacia komisia
PD-OK-2017/2018-0001
Vyjadrenie k uzneseniu
Dobrý deň, v zmysle stanov ObFZ PD čl. 54, Disciplinárneho poriadku (DP) a poučenia na konci každej úradnej správy DK je potrebné smerovať odvolanie na komisiu, ktorá príslušné uznesenie vydala - v tomto prípade je to Disciplinárna komisia - DK OblFZ PD. Odvolanie musí spĺňať náležitosti v zmysle Súťažného poriadku (SP).
Rozhodnutie: PD-OK-2017/2018-0001
Klub: TJ Družba Livinské Opatovce
Dátum zaevidovania: 01.11.2017 09:44
Dátum vyriešenia: 01.11.2017 09:51
Stav: Vyriešené