Odvolacia komisia
PD-OK-2017/2018-0003
Správa OdK OblFZ PD č. 7 zo dňa 6.11.2017
Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov ObFZ čl. 54 na svojom zasadnutí dňa 6. novembra 2017 prerokovala odvolanie FO TJ Družba Livinské Opatovce voči rozhodnutiu DK vydanom v US č. 13 zo dňa 26.10.2017 U169, U170 a U177 a rozhodla: OdK potvrdzuje rozhodnutie DK v plnom rozsahu. Stanovisko: DK postupovala správne v zmysle DP a RS. OdK konštatuje, že uložené tresty ako aj pokuta sú v dolnej hranici podľa DP a RS.
Rozhodnutie: PD-OK-2017/2018-0003
Klub: TJ Družba Livinské Opatovce
Dátum zaevidovania: 06.11.2017 19:09
Dátum vyriešenia: 06.11.2017 20:09
Stav: Vyriešené