Odvolacia komisia
PD-OK-2018/2019-0001
Rozhodnutie Odvolacej komisie
Odvolacia komisia po preskúmaní odvolania FK Bojnice voči rozhodnutiu KM o vylúčení Mladšej prípravky zo súťaže riadenej OblFZ Prievidza rozhodla takto: Rozhodnutie KM potvrdzuje v plnom rozsahu nakoľko neboli zistené žiadne porušenia SP a Rozpisu súťaže , ktoré by mohli predmetné rozhodnutie KM zmeniť. FK Bojnice vo svojom odvolaní nepoukázal na žiadne porušenie ustanovenie SP alebo Rozpisu súťaže , ktoré by poukazovali , že zo strany KM došlo k neoprávnenému vylúčeniu družstva Mladšej prípravky zo súťaže.
Rozhodnutie: PD-OK-2018/2019-0001
Klub: FK Bojnice
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 15:14
Dátum vyriešenia: 31.10.2018 15:42
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
30 EUR 31.10.2018 15:42