Revízna komisia
PD-RK-2018/2019-0002
Uznesenie 2-2018
Dobrý deň všetkým, Vaše podanie p. Letavay o odomknutie zápisu zo stretnutia predmetných klubov musíte adresovať na komisiu rozhodcov OblFZ PD, nakoľko KR má jedine oprávneniu otvárať opakovane zápisy o stretnutie ( nie kontrolór OblFZ PD) Taktiež sa ospravedlňujem za oneskorenú reakciu zo strany kontrolóra OblFZ ale bolo to spôsobené nefunkčnosťou systému o notifikácii podania na revíznu komisiu. S pozdravom, Ing. Grolmus Marek, kontrolór OblFZ PD
Rozhodnutie: PD-RK-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 17.10.2018 11:18
Dátum vyriešenia: 17.10.2018 11:19
Stav: Vyriešené