Ekonomická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-EK-2018/2019-0084Doplatok za odhlásenie mužstva
PD-EK-2018/2019-0083Doplatok za odhlásenie mužstva
PD-EK-2018/2019-0082Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0081Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0080Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0079Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0078Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0077Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0076Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0075Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0074Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0073Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0072Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0071Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0070Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0069Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0068Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0067Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0066Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0065Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0064Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0063Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0062Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0061Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0060Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0059Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0058Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0057Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0056Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0055Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0054Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0053Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0052Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0051Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0050Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0049Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0048Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0047Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0046Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0045Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0044Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0043Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0042Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0041Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0040Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0039Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0038Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0037Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0036Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0035Manipulačný poplatok