Ekonomická komisia
PD-EK-2018/2019-0081
Manipulačný poplatok
Manipulačný poplatok za vedenie mzdovo personálnej agendy delegovaných osôb - jeseň 2018.
Rozhodnutie: PD-EK-2018/2019-0081
Klub: Naše PODHORIE o.z.
Dátum zaevidovania: 26.10.2018 10:19
Dátum vyriešenia: 26.10.2018 10:19
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
30 EUR 26.10.2018 10:19