Matričná komisia
Členovia
Martin Černoch
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-MK-2018/2019-0003Vzala na vedomie
PD-MK-2018/2019-0002Vzala na vedomie
PD-MK-2018/2019-0001Poplatok za prestup rozhodcu