Disciplinárna komisia
Členovia
Jozef Michale
Ján Vážan
Igor Belák
František Maurer
Teodor Olach
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-DK-2018/2019-0363neoprávnený start hráča - Chynorany
PD-DK-2018/2019-0362Nenastúpenie Ž na MFS Žabokreky
PD-DK-2018/2019-0361Žiadosť o identifikáciu usporiadateľov
PD-DK-2018/2019-0360Porušenie povinností organizátora stretnutia, HNS priaznivca Ostratice
PD-DK-2018/2019-03595žk Čavojský
PD-DK-2018/2019-0353čk Karabinoš
PD-DK-2018/2019-0349ÚD Opatovce nN
PD-DK-2018/2019-0346čk Brzáč, odloženie podania Ráztočno
PD-DK-2018/2019-0344Odloženie podnetu - Skačany
PD-DK-2018/2019-0343Žiadosť o doplnenie podania
PD-DK-2018/2019-0342Žiadosť o vyjadrenie
PD-DK-2018/2019-0341Žiadosť o vyjadrenie
PD-DK-2018/2019-0340Žiadosť o doplnenie podania
PD-DK-2018/2019-0333čk Kováčik, 5žk Čangel
PD-DK-2018/2019-0331čk Černoš, 5xžk Bodocký
PD-DK-2018/2019-0329zmena Školka, 5xžk Macega
PD-DK-2018/2019-0328NS Jakubička, 5xžk Masarivič
PD-DK-2018/2019-0327Žiadosť o vyjadrenie
PD-DK-2018/2019-0326Žiadosť o vyjadrenie
PD-DK-2018/2019-0325neoprávnený štart hráča - Uhrovec
PD-DK-2018/2019-03225xžk Furka, Petráš
PD-DK-2018/2019-0320zmena Jánoška
PD-DK-2018/2019-0314čk Jánoška