Disciplinárna komisia
PD-DK-2018/2019-0234
Vysvetlenie - Nitrica
U 259 DK berie na vedomie podanie TJ Družstevník Nitrica - vysvetlené telefonicky.
Rozhodnutie: PD-DK-2018/2019-0234
Klub: TJ Družstevník Nitrica
Dátum zaevidovania: 16.11.2018 13:07
Dátum vyriešenia: 16.11.2018 13:07
Stav: Vyriešené