Disciplinárna komisia
PD-DK-2018/2019-0236
pozastavenie výkonu činnosti a zákaz transferov Naše Podhorie
U260 DK základe podnetu Ekonomickej komisie z dôvodu nesplnenia si povinnosti (úhrada zbernej faktúry), ukladá TJ Naše Podhorie o.z. predbežné ochranné opatrenie podľa DP 43/1,2a,b, 43/4 - pozastavenie výkonu činnosti a zákazu transferov od 24.01.2019 až do splnenia uloženej povinnosti (64/2)
Rozhodnutie: PD-DK-2018/2019-0236
Klub: Naše PODHORIE o.z.
Dátum zaevidovania: 25.01.2019 22:52
Dátum vyriešenia: 25.01.2019 22:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
64/2 10 EUR 25.01.2019 22:55